Thẻ: Gỗ cứng

Posted in
Posted in

Gỗ cứng và Gỗ mềm, cách phân biệt và tính năng

Dự án xây dựng khác nhau yêu cầu các loại gỗ khác nhau. Cả gỗ cứng và gỗ mềm đều có công năng sử dụng tuỳ vào mục đích của dự án, từ kết cấu xây dựng đến trang trí. Nhưng sự khác biệt giữa hai loại gỗ này là gì? Bạn có thể đang […]

CONTINUE READING Gỗ cứng và Gỗ mềm, cách phân biệt và tính năng